lørdag 30. desember 2006

Bekymring i verden, godt nytt for neste år?

I følge denne kommentaren i Aftenposten er bekymringen for global oppvarming økende over hele verden. Det ser ut som om de to viktigste enkeltstatene i denne sammenheng, USA og Kina også begyner å innse alvoret. Verden er helt avhengig av at disse to statene renser sine utslipp og går over til en større andel fornybar energi.

2007 kan bli et svært interessant år.

Brød

torsdag 28. desember 2006

Åpner for boring 44 kilometer fra Nordkapp

Miljøverndepartementet har åpnet for prøveboring bare 44 kilometer fra Nordkapp.

En skandale mener jeg. Vedtaket er et reint knefall for oljeindustrien, den hadde overhode ikke samme sprengkraft i regjeringssamarbeidet som gasskraftverksaken og kunne i tillegg lett blitt avvist på faglig grunnlag.

Les Bellonas kommentar her.

Brød

Korttenkt om kortreist mat?

Jeg tror det er Framtiden i våre hender som har skrevet denne kommentaren. Spennende å se tall på at lokalprodusert mat kan være mer forurensende langreist mat. Jeg visste jo det, forsåvidt, det er enorm forskjell på økokålrot og tomater fra drivhus, uansett om det er produsert på nærmeste gårdsbruk. Moralen må være å følge sesongene i jordbruket, og unngå drivhusmat.


Brød

onsdag 27. desember 2006

Endring i amerikansk miljøpolitikk?

The Washington Post skriver at Bush vil sette isbjørnen på lista over truede dyrearter. I realiteten kan det være en litt skjult snuoperasjon som kan få store konsekvenser for amerikansk miljøpolitikk.


Brød

Mange er villig til å gjøre noe

I følge ny meningsmåling gjort for Aftenposten er mange villig til å endre forbruket sitt i miljøvennlig retning.

Dette er gode nyheter, og Brød & Sirkus håper at miljøbloggen kan være til nytte for noen av dem som ønsker å legge om forbruket sitt.


Brød & Sirkus

tirsdag 26. desember 2006

Prinsipper

Dette er prinsippene Brød & Sirkus skal forsøke å følge:

MAT

1) Økologisk
I all hovedsak spise økologisk mat, godkjent av Debio.

2) Kortreist
Velge kortreist mat når det er mulig, men unngå mat som er dyrket i drivhus.

3) Vegetarisk
Med unntak av noen typer viltkjøtt, kortreist fisk som ikke kommer fra oppdrettsanlegg og økologiske egg kun spise vegetarisk mat.

4) Økonomisk
Er det mulig å følge de ovenstående prinsippene og likevel holde seg innenfor SIFOs kostnadsestimat for mat og drikke (alkoholholdig drikke faller utenfor) på 1650 per person? I utgangspunktet stiller vi oss tvilende til det, om ikke av annen grunn enn at standardbudsjettet er et svært beskjedent budsjett.


ENERGI/UTSLIPP

Kort sagt begrense bruk av energi og kutte ned på direkte utslipp. Dette gjøres ved bla. få og korte dusjer, strømsparing og utelukkende bruk av kollektivtransport, sykkel og beina, der det er mulig.


AVFALL

1) Minske avfallsmengden

2) Sortere avfallet


FORBRUK

Begrense forbruket og det som må kjøpes bør være svanemerket.

Prosjektet

Dette er en prosjektblogg.

I ett år fra januar 2007 skal Brød & Sirkus forsøke å leve bærekraftig. Vi skal følge noen få, enkle prinsipper.

I bloggen vil vi legge ut rapporter fra vårt økologiske år, i tillegg til oppskrifter, avisartiker osv.
Det viktigste for oss er å se hvordan mulighetene er i VÅR hverdag for å legge om forbruket i bærekraftig retning.

I tillegg vil vi gjerne tipse leserne om produkter, butikker, linker, god mat og gode løsninger for et grønt liv. Slik håper vi at flest mulig kan bruke de rådene som passer dem og se at det er mulig å legge om livet sitt og at alle monner drar.

Vi siterer Øystein Dahle, leder av Worldwatch Institute Norden, "Mottoet må være at de som hevder at ting er umulige å gjennomføre ikke må få stå i veien for de som faktisk gjennomfører det".

Brød & Sirkus

Kvinner tar klimatrusselen mest på alvor

I følge en meningsmåling er det flest kvinner som tror at været vi har hatt i vinter er resultat av menneskeskapte klimaendringer.

Jeg bekymres igjen over at en god snøvinter neste år vil gjør at folk avlyser klimaendringene og fortsetter som før.


Brød

mandag 25. desember 2006

Bilene og luftforurensingen tar over i Asia

Det er særlig Kina og India som lar sykkelen stå og bruker bil. Den økonomiske oppgangen er årsaken til at stadig flere velger bekvemmelige framkomstmiddel.
Ifølge en rapport fra Asiabanken vil antallet biler i Kina være 15 ganger så høyt om 30 år. I India vil det tilsvarende tallet være 13.

Vi kan jo bare tenke oss hva dette vil si for klimagassutslippene i disse regionene. Samtidig skal er det vanskelig å se hvordan den vestlige verden skal kunne nekte denne delen av verden den samme levestandard som vi har hatt i mange år. Et evig dilemma og en god grunn til å satse penger på utvikling av renseteknologi.


Brød

57% tror at vintersportene kommer til å forsvinne

Glad i vintersport? I en meningsmåling for NRK sier 57% av de spurte at de frykter at vintersportene kommer til å forsvinne på grunn av klimaendringene.

Igjen er jeg redd for at dette er et resultat av årets hittil svært så snøfrie vinter. Jeg frykter at folk forveksler vær og klima og at en god vinter neste år gjør at folk forkaster klimaendringens følger for Norge og forbruker helt som vanlig, og mere til.


Brød