fredag 14. desember 2007

En viktig oppfordring i jula - bruk resirkulerbart papir til julegavene!

Mediene har de siste dagene skrevet om at ikke julegavepapiret vi bruker er gjenvinnbart. Det finnes riktignok enkelte julepapir som kan gjenvinnes, men de er ikke ordentlig merket (dvs. bare emballasjen til papiret), og dermed blir det ikke sortert som papir som resirkuleres om man kaster det i papirdunken.

Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune
skriver at i Oslo blir papiret (altså restavfallet) gjenvunnet som lys og varme i Oslos to energigjenvinningsanlegg, på Klemetsrud og Brobekk.


Brød og Sirkus velger heller å pakke inn sine julegaver i resirkulerbart papir, altså gråpapir.

God Jul!